Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2018

October 14 2017

1186 c0cc 390
Reposted byRekrut-Kmidnighttravellerhardkorweyadremdicoelsmolotovcupcakeistsoeasytoniewszystkomezalianspartyhardorgtfoliveattherainbowathlinmiau-miaupanatoundoneefuckofcoursepieceoflifebagatelahepidestructive-hopeless

September 16 2017

0981 27b6 390
0010 6e32 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
końcówka lata ma taki specyficzny zapach, który unosi się w powietrzu (...)
— chilli zet
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viadailylife dailylife

August 17 2017

Kobiety narzekają na zespół napięcia przedmiesiączkowego, a dla mnie to jedyny czas w miesiącu, kiedy mogę być sobą
— Roseanne
Reposted bymodalnapkz451

June 24 2017

Reposted frommefir mefir viaoutline outline
3019 fbde 390
1582 a91b 390
Reposted fromproof proof viasoundofsilence soundofsilence
2934 ab89 390
Reposted fromaconcagua aconcagua viasoundofsilence soundofsilence
6098 d13b 390
Reposted fromoutline outline viahomefromhome homefromhome
Forget all the reasons why it won't work and believe the one reason why it will.
Reposted bySkydelan Skydelan

April 19 2017

6397 2173 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3665 02a6 390

March 23 2017

4923 1d03 390
Reposted fromdailylife dailylife viafoodislove foodislove
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
3597 af20 390
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viapianotea pianotea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl